Mikä partio on?Partiolaisten logo.

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden.

Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa partiolaisten ihanteita ja olla avuksi toisille."

Toiminta ja ryhmät

Selkärangan partiokasvatukselle muodostavat laumojen ja vartioiden viikoittaiset kokoontumiset, ryhmiä on noin 30. Sudenpentulaumat retkeilevät runsaasti Paaniemen majalla, keskimäärin 15 kertaa vuoden aikana. Vartioiden retket suuntautuvat Tavilan, Kursungin ja Povarin kämpille, yhteensä retkikertoja kertyy noin 50 vuodessa.

Lisäksi partiolaiset osallistuvat Lapin partiolaisten partiotahtitapahtumaan. Sudenpennut osallistuvat  omaan Lapin alueen tapahtumaansa. Kesällä ja syksyllä on tarjolla omien lippukuntien leirejä. Lippukunnat osallistuvat säännöllisesti myös valtakunnallisiin partioleireihin.

Vanhemmat partiolaiset kokoontuvat säännöllisesti kevättalvella lumiluolaleirille Aakenustunturille.

Partiokirkot Yrjönpäivänä sekä itsenäisyyspäivänaattona kokoavat partiolaiset vanhempineen. Näiden lisäksi Napakka-tapahtuman partiomessussa oli 500 osallistujaa.

Partiotoiminnan historiaa Rovaniemellä

Sotien jälkeen Rovaniemen seurakunnassa etsittiin uusia nuorisotyön tapoja. Partiotoiminta todettiin hyväksi ja kirkon kokonaisanomaan sopivaksi. Niinpä 1940-luvun loppuun mennessä Rovaniemelle perustettiin kaksi uutta partiolippukuntaa Napapiirin Pojat 1949 ja Napapiirin Tytöt 1950.

Ensimmäiset Napapiirin Poikien partiolupauksen antajat olivat Erkki Alasuutari, Onni Möttönen ja Ilmo Pulkamo. Lupaus annettiin 18.7.1949 Helsingistä saapuneelle partiojohtaja Reino Aallolle. Toiminta alkoi jo samana vuonna Hukka-nimisessä vartiossa. Jäsenmäärä lähti nopeaan kasvuun ja partiotoiminta vakiintui osaksi seurakunnan nuorisotyötä siitä huolimatta että lippukunnan alkutaipaleella lippukunnanjohtajat vaihtuivat lähes vuoden välein.

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja, partiotyö