Hyppää sisältöön

Virkatodistus

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Virkatodistuksen antaminen edellyttää hyväksyttyä käyttötarkoitusta esim. perunkirjoitus. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu sen käyttötarkoitukseen. 

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä:

1. Elossaolotodistus

Elossaolotodistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voi tarvittaessa lisätä tiedot aviopuolisosta, lapsista tai vanhemmista. 

Suomen ev.lut. kirkon jäsen ei yleensä tarvitse itsestään erillistä elossaolotodistusta vanhempansa perunkirjoitukseen, sillä tämä tieto sisältyy aluekeskusrekisterien laatimaan vanhemman sukuselvitykseen. 

Muiden kuin ev.lut. kirkon jäsenten on tilattava elossaolotodistus omalta rekisterinpitäjältään, esim. ortodoksisesta kirkosta tai Digi- ja väestötietovirastosta. 

2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitamiseen (esim. asunto- ja kiinteistökaupat, vuokrasopimuksen päättäminen, lainhuuto, perinnöstä luopuminen). Sukuselvitys sisältää käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot henkilön elämän ajalta 15-vuotiaasta alkaen. sukuselvitykseen merkitään myös mahdolliset aviopuolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä aviopuolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. 

 

Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus.  

 

Tilaa virkatodistus -palvelussa on otettu käyttöön Suomi.fi-valtuuttaminen yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille

Lokakuun 2022 alussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkatodistustilauspalvelussa tilaavirkatodistus.fi on otettu käyttöön yritysvaltuuttaminen. Jatkossa myös yritys- ja organisaatiotilaajat voivat tilata virkatodistuksia verkkopalvelun kautta.

Virkatodistuksia palvelun kautta tilaavan organisaation on annettava valtuus tilauksia tekeville työntekijöilleen Suomi.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet valtuuttamisesta löytyvät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta suomi.fi/valtuudetLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Valtuusasiaksi tulee valita Virkatodistuksen tilaaminen.

Julkishallinnon organisaatioiden valtuuttaminen tapahtuu Suomi.fi virkailijavaltuuttamispalvelussa Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalveluLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Alueellisten keskusrekisterien yritys- ja organisaatiotilaajille tarkoitetut erilliset tilauslomakkeet poistuvat käytöstä lokakuun aikana.