Murmansk 

Murmanskin kirkkoa on otettu käyttöön marraskuussa 2019. Seurakunta tarvitsee edelleen esirukousta. 

Risti ja auringonlasku.