Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Miikka Keränen, varapuheenjohtajaksi Maarit Simoska ja muut henkilövalinnat

Miikka ja Maarit 11.1.2023 rajattu.jpg

Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Miikka Keränen ja varapuheenjohtaja Maarit Simoska 11.1.2023.

TIEDOTE

Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 11.1.2023:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2023-2024 

Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Miikka Keräsen. 

 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023-2024 

Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Maarit Simoskan. 

Vaalilautakunnan valinta suhteellisten vaalien toimittamista varten vuosiksi 2023-2026 

Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asetti suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valittiin jäseneksi ja koolle kutsujaksi Heikki Salo (varajäsen Sanna Blanco Sequeiros), jäseneksi Maarit Simoska (varajäsen Sakari Trög) sekä jäseneksi Petri Keihäskoski (varajäsen Reijo Sulasalmi). 

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta 2023-2026 

Kirkkovaltuusto nimesi sihteerikseen hallintosihteerin. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023-2024 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pekka Lehdon toimikaudeksi 2023-2024. 

Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 2023-2024 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvostoon vuosiksi 2023-2024 lisäksi yhdeksän jäsentä: Sakari Trög, Anitta Heikkilä, Terttu Lehtola, Ville-Pekka Jokela, Eepu Soini, Timo Kotilainen, Marko Ollila, Raili Kerola, Terttu Luoma-aho. 

Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2024 

Kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2023-2024 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle varajäseneksi Lasse Kontiolan ja 9 jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet: Sauli Särkioja (Sakari Trög), Kate Suopajärvi (Anitta Heikkilä), Kaisu Huhtalo (Terttu Lehtola), Kimmo Niukkanen (Ville-Pekka Jokela), Lotta Ahlsved (Eepu Soini), Matti Henttunen (Timo Kotilainen), Sanna Blanco-Sequieros (Raili Kerola), Markku Kaasinen (Marko Ollila), Leena Harju-Autti (Terttu Luoma-aho). 

Keskikaupungin alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi Keskikaupungin alueneuvostoon vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Anniina Koivurova, Riitta Keränen, Matti Kantola, Pirjo Kumpula, Niko Niemisalo, Heikki Salmi, Markku Kaasinen sekä kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Juha Kauhanen, Eija Suopajärvi, Erika Sarivaara. Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. 

Ounasvaara- Alakemijoen alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi Ounasvaara-Alakemijoen alueneuvostoon vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Jyrki Saarenpää, Sirpa Vanhahanni-Haji, Hannu Erola, Terhi Pakarinen, Sari Laatikainen, Jaakko Portti ja Anne Rantanen sekä kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Seija Karvo, Ari-Pekka Leppänen, Jari Paldan. Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. 

Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueneuvostoon vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Asko Harjukelo, Aino Pohjonen, Hilpi Ahola, Jaakko Nirkkonen, Jorma Hovi, Leena Sääskilahti, Miika Alajääskö ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Miika Nivaro, Jukka Aula, Mauri Haataja. Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. 

Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvostoon vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Piia Hanni, Marianne Back, Jari Kokko, Artturi Hakkarainen, Riitta Toivonen, Henri Rannisto, Martti Koivuranta ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Pertti Ahokas, Pekka Kylmänen, Leif Wilenius. Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. 

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi hauta- ja kiinteistötoimen johtokuntaan vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Reijo Sulasalmi, Arvo Forsman, Hannu Ovaskainen, Vappu Alapeteri, Aarne Jänkälä, Kaisu Huhtalo, Seija Karvo ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Raimo Miettunen, Juha Kauhanen, Hannu Erola. 

Julistustyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi julistustyön johtokuntaan vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Hannu Erola, Terttu Lehtola, Jenni Jutila, Sanna Blanco Sequeiros, Ismo Virtanen, Atte Erkkilä, Leena Harju-Autti ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Maisa Sarajärvi-Nuorti, Markku Luoma-aho, Esa Rusanen. 

Kasvatustyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Kimmo Niukkanen, Timo Kotilainen, Leena Pernu, Petri Keihäskoski, Hilpi Ahola, Terhi Pakarinen, Mikael Kinnunen ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Kati Kanto, Adela Ratiu, Kate Suopajärvi. 

Palvelutyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2026 

Kirkkovaltuusto valitsi palvelutyön johtokuntaan vuosiksi 2023-2026 seitsemän jäsentä: Raija Kivilahti, Sauli Särkioja, Hilkka Kotila-Martti, Heikki Salo, Lotta Ahlsved, Terttu Luoma-aho, Asko Peuraniemi ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä: Marja Leena Nurmela, Minna Muukkonen, Rainer Hiuspää. 

Valtuustoaloitteet 11.1.2023 kokoukseen 

Heikki Salo ja 29 muuta valtuutettua jättivät aloitteen nuorten osallistumisen edistämisestä. 

Lisätietoja: kirkkoherra Ilari Kinnunen, 040 502 1455 ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, 040 501 2144

11.1.2023 20.30