Uutislistaukseen

Museovirasto antoi myönteisen lausunnon Rovaniemen kirkon suunnitelluista muutostöistä

Museovirasto on antanut myönteisen lausunnon Rovaniemen kirkkoon suunnitelluista muutostöistä.

Liitteenä olevassa lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

- Esitetyt muutostoimenpiteet ovat perusteellisesti pohdittuja, perusteltuja ja myös suunniteltuja. Muutokset istuvat hyvin kirkon alkuperäiseen arkkitehtuuriin, joka jo lähtökohtaisesti on muodonannoltaan ja materiaaleiltaan rikasta ja kestää esitetyt maltilliset muutokset.

- Museovirasto puoltaa Rovaniemen kirkon muutostöitä suunnitelman mukaisesti ja edellä mainituin huomioin. Muutokset ovat kirkkolain tarkoittamia olennaisia muutoksia, joten asia tulee alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on jo käsitellyt Museoviraston lausunnon ja esittää kirkkoneuvostolle, että muutossuunnitelmasta toteutettaisiin kuluvan vuoden aikana kirkkosalin etuosan muutokset, kirkkosalin kaiutinjärjestelmän uusiminen sekä kaiteen lisääminen pääoven portaisiin.

Kirkkoneuvosto tekee kokouksessaan 16.5.2023 esityksen kirkkovaltuustolle siitä, missä laajuudessa muutostöitä toteutetaan.

Kirkkovaltuusto tekee 7.6.2023 asiasta päätöksen ja alistaa sen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liitteinä muutostöiden suunnitelma, kustannusarvio ja Museoviraston lausunto, jotka ovat nähtävillä seurakunnan www-sivuilla 5.5.2023 lähtien.

Lisätietoja: kirkkoherra Ilari Kinnunen, 040 502 1455 ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, 040 501 2144

                                                    

5.5.2023 11.58