Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouspäätökset

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston kokouspäätökset 23.4.2019:
 

Määräaikaisen projektisihteerin viran täyttö

Määräaikaiseen projektityöntekijän virkaan ajalle 1.5.2019-31.1.2020 valittiin oikeustradenomi Päivi Rissanen ja varalle it-tradenomi Paula Niemelä. Projektisihteerin tehtävänä on suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektityönä alueellisen keskusrekisterin perustaminen Rovaniemen seurakuntaan kirkkohallituksen laatiman ohjeistuksen mukaisesti.


Lapsityön pastorin viran täyttäminen

Kirkkoneuvosto päätti esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että kappalainen Elina Rask-Litendahl siirretään Rovaniemen seurakunnan lapsityön pastorin virkaan 1.6.2019 alkaen ilman julkista hakumenettelyä. Laki mahdollistaa virkasuhteeseen ottamisen ilman julkaista hakumenettelyä tietyillä edellytyksillä (Kirkkolaki 6 § 11 ja 38). Rask-Litendahl on hoitanut kyseistä  lapsityön pastorin virkaa reilun vuoden ajan.


Avustusanomukset

Kirkkoneuvosto myönsi käyttövaroistaan avustuksia:

Suomen Gideonit ry/tuki raamattulähetystyölle
1000  euroa

Rovaniemen rauhanyhdistys ry/Rauhanyhdistyksen diakoniatyölle
2000  euroa

Rovalan setlementti ry/Moninet-maahanmuuttajatyö
2500  euroa

Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry/Neuvokas    
1500  euroa

Rovaniemen Sotalesket ja kaatuneitten omaiset/hengelliseen työhön
300  euroa

Suomen merimieskirkon työlle 
1000  euroa

Valtteri Ylä-Jääski/matka-avustus,
katulähetystyön projektimatka New Yorkiin  

347  euroa

Seurakuntalaisten matka Hengen uudistuksen kesäjuhlille
Lempäälään (korvataan bussikuljetuksista 50 %)  

1250 euroa

 

Talouskatsaus vuoden 2019 tammi-maaliskuun ajalta

Rovaniemen seurakunnan tammi-maaliskuun aikana tilikausi on ollut 954.458 euroa ylijäämäinen (410.795 vuonna 2018). Tulokseen vaikuttaa merkittävästi Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n osakekannan kaupasta kirjattu 582.251 euron myyntivoitto.

Kirkollisverotulot ovat jaksolla laskeneet 1,1 %. Kolmen ensimmäisen kuukauden kirkollisverokertymä on ollut 2.619 miljoonaa euroa (2.649 milj. euroa v. 2018).

 

Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n kauppa

Rovaniemen seurakunta on myynyt 22.3. toteutetulla kaupalla Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n koko osakekannan JP-Asunnot Oy:lle. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kauppakirjan kokouksessaan 19.3. Osakekannan kauppahinta oli 830.000 euroa. Asukkaiden vuokrasopimukset siirtyivät kaupan mukana sellaisinaan JP-Asunnot Oy:lle.

Hallintojohtaja Jääskeläisen mukaan Rovaniemen seurakunta tulee käyttämään kaupasta saadut rahat ensi vuonna alkavaan seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen.

 

Metsähakkuut Jouttiselässä

Vaaran metsä Oy on kilpailutuksen perusteella suorittanut metsähakkuut seurakunnan mailla, Jouttiselän alueella. Puuta korjattiin 5666 kuutiometriä ja hakkuutulo arvonlisäveroineen oli 126.865 euroa.

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Antti Jääskeläinen p. 040 501 2144
kirkkoherra Kari Yliräisänen p. 040 503 2734

 

 

 

23.4.2019 21.28