Uutislistaukseen

Kirkkoherranvaalissa 2020 eniten ääniä sai Ilari Kinnunen

MEDIATIEDOTE 8.11.2020

Kirkkoherranvaaleissa annettujen äänien kokonaismäärä on 6 307 ja äänestysprosentti 17,37. (Hylättyjen äänien määrä oli 41 kpl.) Hyväksyttyjen äänien yhteismäärä on 6266. 1. Vaalisijalla Hanna Kuuselan äänimäärä: 1562 kpl. 2. Vaalisijalla Tuomo Törmäsen äänimäärä: 1596 kpl. 3. Vaalisijalla Ilari Kinnusen äänimäärä: 3108 kpl.

Rovaniemen seurakunta on Suomen 4. suurin 378 evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. Rovaniemen seurakunta on yli 46 000 jäsenmäärällään Oulun hiippakunnan seurakunnista suurin, joten sen kirkkoherran viran hoidossa korostuvat erityisesti johtaminen ja strateginen osaaminen. Rovaniemen kirkkoherran viran erityistarpeet: hakijalta edellytetään monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä, toiminnan ja henkilöstön johtamisesta sekä kokemusta kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta isossa työyhteisössä. Lisäksi edellytetään yhteistyökykyä, taitoa verkostoitua, kokonaisuuksien hallintaa ja viestinnällistä osaamista. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta, ekumeenista suuntautuneisuutta sekä hyvää kielitaitoa.  

Ilari Kinnunen (s.1977) Rovaniemen seurakunnan kappalainen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 26.5.2003.  Hänet on vihitty papiksi Oulussa 8.6.2003. Kinnunen on toiminut seurakuntapapin virassa Rovaniemen seurakunnassa lähes 17 vuotta. Nykyisessä tehtävässä Rovaniemen seurakunnan Korkalovaara-Ounasjoen aluekappalaisena hän on ollut 1.1.2015 alkaen. Ennen Rovaniemen seurakunnan organisaatiomuutosta Kinnunen oli Alakemijoen piirikappalaisena 7 vuotta.

Lisätietoja: vs kirkkoherra Heini Kesti, 040 178 1018, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, 040 501 2144 ja Ilari Kinnunen 040 502 1455

Aiheesta lisää:

Lapin Kansa 9.11.2020 klo 17 Ilari Kin­nu­nen tiesi tul­leen­sa va­li­tuk­si jo ennen kuin vastasi pu­he­li­meen­sa – Re­pi­väs­tä tais­tos­ta ei jää syviä arpia, uskoo Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra

Lapin Kansa 9.11.2020 klo 17 Kin­nu­sen ko­ti­kent­tä­etu rat­kai­si Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin – Tör­mä­nen pettyi ää­ni­mää­rään­sä, Kuusela tyy­ty­väi­nen

Lapin Kansa 8.11.2020 klo 21.53 > 22.15 Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat pu­hu­neet: Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra on Ilari Kin­nu­nen – "Pi­tää­hän se oman seu­ra­kun­nan pappia ää­nes­tää"

Yle Lappi 8.11.2020 klo 21.48 > 9.11.2020 klo 12.46 Ilari Kinnusesta Rovaniemen uusi kirkkoherra

Uusi Rovaniemi 8.11.2020 klo 11.10 Rovaniemen uusi kirkkoherra valitaan tänään – ajokorttikin käy henkilötodistuksesta äänestäessä

Vuonna

Äänestysprosentti (%)

Äänimäärä (kpl)

Ennakkoäänet (kpl / %)

2020

17,37

6266

4667 / 74,5 %

2016

10,7

3 971

2 159 / 54 %

2012

17,9

6 881

3 142 / 46 %

2001

17,6

6 701

ei lukuja saatavilla

1995

15,4

5 650

ei lukuja saatavilla

8.11.2020 21.33