Uutislistaukseen

Ilari Kinnunen Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi

Tiedote 14.1.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi istunnossaan 14.1.2021 Ilari Kinnuselle viranhoitomääräyksen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.2.2021-31.1.2022. Kirkkoherranvaalien varsinainen äänestyspäivä oli 8.11.2021, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa, sillä siitä on tehty kaksi kirkollisvalitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan valitusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 18 kuukautta.

Tuomiokapituli perusteli valintaa sillä, että seurakunnan kannalta on tärkeää saada ratkaisu, joka tukee seurakunnan toiminnan ja johtamisen vakiintumista. Tässä tilanteessa vahvimman mahdollisuuden jatkuvuuteen tarjosi vaihtoehto, jossa vaalissa eniten ääniä saanut ja Rovaniemen seurakunnassa pitkään eri tehtävissä työskennellyt pastori Ilari Kinnunen määrättiin hoitamaan avointa kirkkoherran virkaa.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tiedote avautuu tästä linkistä.

Lisätiedot: hiippakuntapastori Päivi Liiti p. 044 755 5512

14.1.2021 14.17