Uutislistaukseen

Toiminta Rovaniemen seurakunnassa 1.3.-30.4.2022

Lapin aluehallintoviraston mukaan tapahtumia järjestettäessä on ehkäistävä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä sekä laadittava suunnitelma tilaisuuden terveysturvallisuudesta.

Lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseksi rajoitetaan tilojen osallistujamäärä keskimäärin 50 prosenttiin tilan kokonaiskapasiteetista.

 

Kirkkosalit

Seurakuntasalit

Aapakirkko

30

30

Auttin kappeli

80

30

Helmikammari

 

30

Jouttikeron kappeli

50

20

Kirkko

400

 

Korkalovaaran kappeli

90

40

Maijasen kappeli

30

8

Meltauksen kappeli

100

20

Muurolan kappeli

140

60

Ounasrinteen kappeli

45

30

Sinetän kappeli

60

30

Seurakuntakeskuksen juhlasali

 

55

Tavivaaran kappeli, iso sali

Tavivaaran kappeli, pieni sali

60

20

 

Viirin kappeli

45

45

Viirinkangas

60

 

Urkuparvet on varattu vain esiintyjien, muusikoiden ja viestinnän käyttöön kaikissa tilaisuuksissa.

Kirkossa voi viedä lapsia pyhäkouluun Kvintti-lastenhuoneeseen, jonka esittely avautuu tästä.

Kaikessa toiminnassa käytetään kaupungin vahvan suosituksen mukaan kasvomaskeja, huolehditaan käsihygieniasta ja ylläpidetään turvallisia välejä. Rovaniemen seurakunnan tiloissa on mahdollisuus käsien puhdistamiseen desinfiointiaineella. Tarjolla on maskeja niille, joilla oma maski on unohtunut.

Hautaan siunaamiset, vihkimiset ja kasteet seurakunnan tiloissa

· Tilaisuuksiin voi tulla osallistujia noin 1/2 tilan kokonaiskapasiteetista yllä olevan taulukon mukaan.

· Papit ja kanttorit voivat osallistua muistotilaisuuksiin tai muiden toimitusten kahvihetkiin. 

· Rippikouluryhmät voivat osallistua normaalisti jumalanpalveluksiin paikan päällä.

Toimitukset kodeissa ja laitoksissa

· Kaste- ja vihkitoimitukset kodeissa ovat mahdollisia varovaisuutta noudattaen.

· Tilaisuudet pyritään pitämään lyhyinä ja laulamista vähennetään.

· Laitosvierailut laitoksien ohjeistuksen mukaan.

Viikkotoiminta ja kerhot

· Kaiken ikäisten ryhmätoiminta on mahdollista, kun paikalla on osallistujia korkeintaan noin 1/2 tilan kokonaiskapasiteetista yllä olevan taulukon mukaan.

· Osallistujamääräsuositus ei koske toimintaa, jossa kaikki osallistujat ovat alle 16-vuotiaita. Turvaväleistä, hygieniasta ja kasvomaskien käytöstä tulee tällöinkin huolehtia.

Neuvonta ja toimistot

· Normaalisti auki klo 9-15. Vierailijoille on tarjolla maskeja ja käsidesiä.

Päivystävä pappi

· Päivystävä pappi päivystää kirkossa arkisin (ma-pe) klo 10-13.

Tarjoilut

· Seurakuntatilaisuuksissa voi olla pienimuotoista tarjoilua, jos se on mahdollista toteuttaa turvallisesti ja väljästi hyvää hygieniaa noudattaen (esimerkiksi yksittäisannostellut tuotteet).

· Yhteisöruokailuja / keittopäiviä ei järjestetä, mutta ruokajakelutoiminta on mahdollista (keittolounas kotiin ja ruokapankki) turvallisuusohjeita noudattaen.

· Vakiintuneet ryhmät ja kerhot voivat kokoontumisissaan järjestää kahvituksen tai muun pienimuotoisen tarjoilun, jos se on mahdollista toteuttaa turvallisesti ja väljästi hyvää hygieniaa noudattaen (esimerkiksi yksittäisannostellut tuotteet). Päiväkerhoissa ja iltapäiväkerhoissa ruokaillaan tehostettua hygieniaa noudattaen.

Norvajärven leiri- ja kurssikeskus

· Enintään 40 osallistujan leirejä tai muita tilaisuuksia voidaan pitää terveysturvallisuusohjeet huomioiden (esim. ruokailuja porrastaen).

Paaniemen maja

· Paaniemessä voi järjestää terveysturvallisuusohjeita noudattaen kokoontumisia ja leirejä, joihin voi osallistua korkeintaan 12 henkilöä kerrallaan.

Ohjeistus hautajaisiin poikkeusaikana

· Rovaniemen seurakunnan toiminnassa noudatetaan tilakohtaisia osallistujamääräsuosituksia sekä hygienia- ja turvallisuusohjeita.

· 30.4.2022 asti siunaustilaisuuksissa voi olla osallistujia noin 1/2 tilan kokonaiskapasiteetista. Hautatoimisto ja papit ohjaavat etukäteen asiakkaita toimimaan tämän ohjeen mukaisesti.

· Tilaisuudessa palvelevia työntekijöitä ei lasketa osallistujamääräsuositukseen. Koronapassia ei ole mahdollista käyttää jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa.

29.3.2022 15.18