Tukea päihdeongelmaisille ja läheisille

Päihdetyöntekijät tukevat päihdeongelmaista raittiuteen kulkemalla hänen rinnallaan ja toimimalla puolestapuhujana hänen asioissaan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa vastaanotoilla ja kotikäynneillä asiakasta pyritään neuvomaan ja usein myös ohjaamaan oikeanlaisen avun tai avustusten piiriin

Myös päihdeongelmaisten läheiset tarvitsevat tukea ja rohkaisua elämässään, joten heidänkin arjessa jaksamista pyritään tukemaan. Heille järjestetään tarpeen mukaan ryhmäkokoontumisia, joissa vaikeita asioita voidaan jakaa samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Erilaiset vertaisryhmät kuten tavoite- ja naistenryhmät, raamattupiiri ja kuntosaliryhmä vahvistavat sosiaalisia verkkoja ja antavat mahdollisuuden keskusteluihin samoissa ongelmissa painivien ihmisten kanssa.

Apua elämän ahdinkoihin diakonian vastaanotolta

Diakonian päivystävän puhelimen ja käyntiosoitteen löydät täältä. Diakoniatyöntekijältä saat ohjausta ja neuvontaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Voit ilmoittautua diakoniatyön toimintatapahtumiin, leireille, retkille, ryhmiin ja erityistilaisuuksiin - tai vaikka tiedustella diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta - diakoniatoimiston toimistosihteerille.

Huomioithan ettemme asioi päihtyneiden kanssa.

Apua alkoholismiin ja päihteisiin

Katulähetystyö 

On diakonian perusteista lähtevää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihde- ja kriminaalityötä. Keskeistä työssä on evankeliumin jakaminen sekä sanoin että teoin ja sitä kautta ihmisarvon ja inhimillisyyden säilyttäminen, joskus hyvinkin vaikeista, ulkoisista olosuhteista huolimatta. 

Katulähetys on osa seurakunnan diakoniatyötä.  Toiminnasta vastaa päihde- ja kriminaalityön erityisdiakonianvirassa oleva diakoniatyöntekijä. 

Lue lisää katulähetystyön toiminnasta täältä.

Kuva rikkimenneistä linnun munista.