Tukea päihdeongelmaisille ja läheisille

Päihdetyöntekijät tukevat päihdeongelmaista raittiuteen kulkemalla hänen rinnallaan ja toimimalla puolestapuhujana hänen asioissaan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa vastaanotoilla ja kotikäynneillä asiakasta pyritään neuvomaan ja usein myös ohjaamaan oikeanlaisen avun tai avustusten piiriin

Myös päihdeongelmaisten läheiset tarvitsevat tukea ja rohkaisua elämässään, joten heidänkin arjessa jaksamista pyritään tukemaan. Heille järjestetään tarpeen mukaan ryhmäkokoontumisia, joissa vaikeita asioita voidaan jakaa samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Erilaiset vertaisryhmät kuten tavoite- ja naistenryhmät, raamattupiiri ja kuntosaliryhmä vahvistavat sosiaalisia verkkoja ja antavat mahdollisuuden keskusteluihin samoissa ongelmissa painivien ihmisten kanssa.

Apua elämän ahdinkoihin diakonian vastaanotolta

Diakonian päivystävän puhelimen ja käyntiosoitteen löydät täältä. Diakoniatyöntekijältä saat ohjausta ja neuvontaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Voit ilmoittautua diakoniatyön toimintatapahtumiin, leireille, retkille, ryhmiin ja erityistilaisuuksiin - tai vaikka tiedustella diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta - diakoniatoimiston toimistosihteerille.

Huomioithan ettemme asioi päihtyneiden kanssa.

Apua alkoholismiin ja päihteisiin

Katulähetystyö 

On diakonian perusteista lähtevää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihde- ja kriminaalityötä. Keskeistä työssä on evankeliumin jakaminen sekä sanoin että teoin ja sitä kautta ihmisarvon ja inhimillisyyden säilyttäminen, joskus hyvinkin vaikeista, ulkoisista olosuhteista huolimatta. 

Katulähetys on osa seurakunnan diakoniatyötä.  Toiminnasta vastaa päihde- ja kriminaalityön erityisdiakonianvirassa oleva diakoniatyöntekijä. 

Lue lisää katulähetystyön toiminnasta täältä.

Huomatessasi olevasi tai läheisesi olevan riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Päihteet ja riippuvuus

Voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, he auttavat ja ohjaavat sinut eteenpäin

Myös päihdeongelmaisen läheinen kaipaa apua

Jouduitko rikoksen uhriksi tai todistajaksi ja tarvitset käytännön tai henkistä tukea? Ota yhteys rikosuhripäivystykseen tai seurakuntaasi.

Rikoksen uhrina

Jos olet rikoksen tekijän tai uhrin läheinen, voit hakea apua ja tukea omasta paikallisesta seurakunnastasi. 

Tekijän tai uhrin läheinen

Jos joudut kohtaamaan omassa kodissasi väkivaltaa, älä jää asian kanssa yksin.

Myös perheväkivalta on ihmisoikeusrikkomus