Hautaoikeuden menetys IV hautausmaa C-hautalohko

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on antanut kunnostuskehotuksen 31.5.2016IV hautausmaan C-hautalohkoilla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa (26.5.2017 mennessä) hautaoikeuden menetyksen uhalla ja hauta palautuu seurakunnalle. Hautaoikeus säilyy, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa tai on kunnostanut haudan ja ilmoittaa siitä seurakunnan hauta- ja puistotoimistoon.

Kunnostuskehotus on annettu tiedoksi lehti-ilmoituksella, kirjeitse hautaoikeuden haltijalle, mikäli haudalle on sellainen nimetty ja lisäksi haudalle laitettavalla tiedotteella.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto on julistanut 19.9.2017 hautaoikeuden menetetyksi alla luetelluilla IV hautausmaan C hautalohkolla haudoilla, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty eikä hautaa ole hoidettu kunnostuskehotuksesta huolimatta yhden vuoden määräajassa. Määräaika on päättynyt 26.5.2017. Päätös hautaoikeuden menetyksestä on annettu tiedoksi KL 24 luvun 11 § mukaan hautaoikeuden haltijalle haudalle laitettavalla tiedotteella ja kirjeitse (jos hautaoikeuden haltija on nimetty ja luotettavat yhteystiedot ovat saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella.

Kuulutetut haudat 

Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta. 

 

 

Kunnostuskehotus IV hautausmaa D-hautalohko

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen IV hautausmaan D-hautalohkoilla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa (9.6.2018 mennessä) hautaoikeuden menetyksen uhalla. Hautaoikeus säilyy, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa tai on kunnostanut haudan ja ilmoittaa siitä seurakunnan hauta- ja puistotoimistoon.

Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi lehti-ilmoituksella, haudalle laitettavalla tiedotteella ja lisäksi kirjeitse hautaoikeuden haltijalle, mikäli haudalle on sellainen nimetty ja luotettavat osoitetiedot on saatavilla.

Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta ma-pe 9-15.

 

Hoitokehoituksen saaneet haudat