II Vaalisija

Taivalkosken kirkkoherra, pastori, TM Tuomo Törmänen

Tuomo Törmänen (s. 1985) Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 17.12.2007. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 7.6.2009. Törmänen on toiminut seurakuntapapin virassa Kuusamon ja Taivalkosken seurakunnissa lähes 10 vuotta. Nykyisessä tehtävässä Taivalkosken kirkkoherrana hän on ollut 1.3.2014 alkaen ja toiminut Koillismaan rovastikunnan lääninrovastina 1.3.2016 alkaen.

YouTube-video

Lue lisää Pääsky-lehdestä

Videoita ehdokkaista

Äänitallenteet ehdokkaista

Kysymyksiä ja ehdokkaan vastauksia Tuomo Törmänen seisoo Rovaniemen kirkon kyltin edessä. Rovaniemen kirkko taustalla.

Miksi hait Rovaniemen kirkkoherran virkaa?

Kirkkoherra on palvelija. Minulla olisi monipuolisen koulutukseni, työkokemukseni ja ominaisuuksieni pohjalta paljon annettavaa Rovaniemen seurakunnalle. Kaipaan työhöni uusia haasteita, joita suuren seurakunnan kirkkoherran virka tarjoaisi. Yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa voisimme rakentaa Rovaniemelle tulevaisuuden seurakunnan.

Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se heijastuu työssäsi?

Luotan Jumalan huolenpitoon, johdatukseen ja rakkauteen. Uskossani korostuvat Jumalan rajaton armo ja rakkaus syntistä ihmistä kohtaan. Olen julistuksessani Kristus-keskeinen. Ehtoollinen ja hengellinen musiikki ovat minulle tärkeitä uskonelämän hoitamisen muotoja. Tahdon kohdata jokaisen lähimmäisen ainutlaatuisena ja arvokkaana. Tahdon rakentaa seurakuntaa, jonka jokainen voisi kokea omakseen. Seurakunta on ennen kaikkea yhteisö. Kerran olemme perillä taivaan kodissa.

Rovaniemen seurakunta on Oulun hiippakunnan suurin seurakunta. Vaikka kirkosta eroaminen on vähentynyt, seurakunnan jäsenmäärä laskee. Miten me kirkkona ja seurakuntana saisimme jäsenmäärän pysymään?

Jäsenkadon hillitsemiseen ei ole yksinkertaisia keinoja. Seurakunnan tulee huolehtia perustehtävästä laadukkaasti ja pyrkiä olemaan monipuolisesti läsnä seurakuntalaisten elämässä. Meidän tulee yhdessä pohtia, mitä merkitsee olla seurakunnan jäsen tässä ajassa ja vahvistaa kristityn identiteettiä. Seurakunnassa on tärkeää voida kokea yhteyttä ja välittämistä. Kun maailma ympärillä järkkyy, seurakunta on ja pysyy turvallisena toivon paikkana.

Kirkkoherran työssä painottuu johtaminen. Työ on ihmisten ja organisaation johtamista, hallinnollisten asioiden johtamista ja hengellistä johtamista. Mitä pidät vahvuuksinasi johtamisessa ja mitä kokemusta sinulla johtamisen eri painopistealueisiin liittyen?

Olen toiminut viisi vuotta kirkkoherrana. Seurakunnan hengellisenä johtajana katson pitkälle tulevaisuuteen ja näyttää seurakunnalle suuntaa. Seurakunnan hallinnon hoidan jämäkästi, avoimesti, johdonmukaisesti ja ennakoivasti. Olen esimiehenä kannustava, rohkaiseva ja helposti lähestyttävä. Erityinen vahvuuteni on strateginen johtaminen.

Miten ottaisit seurakunnan taloudelliset olosuhteet huomioon kirkkoherrana ilman, että toiminnan ja palvelujen laatu vaihtelevat?

Seurakuntalaisten vapaaehtoistyön merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan huomattavasti. Se on seurakunnalle suuri mahdollisuus. Niukkenevat resurssit pakottavat miettimään seurakunnan perustehtävää uudesta näkökulmasta. Meidän tulee yhdessä seurakuntana laatia visio tulevaisuuden seurakunnasta ja määrätietoisesti kulkea sitä kohti. Näen seurakunnan tulevaisuuden monien mahdollisuuksien tulevaisuutena.

Rovaniemi on kansainvälinen kaupunki ja se näkyy myös katukuvassa, mutta yhteiskunnallisesti vastakkainasettelu ja vihapuhe ovat lisääntyneet eri medioissa. Miten kirkko ja seurakunta voi vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti?

Näyttämällä esimerkkiä. Kunnioitetaan toinen toistamme. Luodaan mahdollisuuksia kohdata eri tavalla ajattelevia lähimmäisiä ja pyritään ymmärtämään toisiamme. Kohdataan toisemme ilman ennakkoluuloja. Luovuttamatonta on kristinuskosta nouseva vakaumus jokaisen ihmisen loukkaamattomasta ihmisarvosta. Ajatellaan ja puhutaan toisistamme hyvää.

Millainen on suosikkimessusi ja miten kehittäisit jumalanpalveluselämää edelleen?

Itse osallistun mielelläni hyvinkin erilaisiin messuihin. Jumalanpalveluselämän tulee olla monipuolista ja huolellisesti valmisteltua. Seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee vahvistaa. Jumalanpalveluksissa tulee olla hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä.

Rovaniemi on EU:n suurin kaupunki ja seurakunta-alue on laaja - jos sinut valitaan kirkkoherraksi, miten turvataan tarjonta ja palvelut kappelialueilla sekä jokivarsissa?

Seurakunnan tulee toimia tarkoituksenmukaisella tavalla koko seurakunnan alueella ihmisten toiveet ja odotukset huomioiden. Lähiyhteisöt ovat tärkeitä ja niiden omaleimaisuutta tulee kehittää. Suuressa seurakunnassa on tärkeää, että eri alueilla on tutut työntekijät ja hyvät tilat.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali alkaa Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 8.11.2020 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen jatkuen klo 20 asti. Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Rovaniemen seurakunnassa 2.-6.11.2020 klo 9.00-18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti. Katso oman alueesi ennakkoäänestyspaikka. Lue lisää ennakkoäänestyspaikoista tästä linkistä.