Ohjeistus hautajaisiin poikkeusaikana

Rovaniemen seurakunnan toimituksissa noudatetaan aina Lapin AVI:n määräämiä kokoontumisrajoituksia sekä muita ohjeita, jotka ovat näkyvissä tätä linkkiä klikkaamalla seurakunnan pääsivulla. 

 

Omaiset ja kantajat

 • Kirkollisissa toimituksissa noudatetaan Lapin AVI:n määräämiä kokoontumisrajoituksia. Vainajan lähiperheen tulee kuitenkin voida osallistua hautaan siunaamiseen. (Voidaan katsoa, että vainajan lähiperheeseen kuuluvat leski ja lapset. Lapsen siunaamisessa taas vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat.) 

 • Jos vainajan lähiperhe on suurempi kuin kokoontumisrajoitukset sallivat, järjestään siunaus haudalla.

 • Muille läheisille voi suositella haudalla vierailemista erillisenä aikana siunauksen jälkeen.

 • Jos pienen saattoväen joukossa ei ole riittävästi kykeneviä kantajia, voivat omaiset pyytää muita kantajia. Kantajat voivat odottaa siunaustoimituksen ajan kirkon / kappelin ulkopuolella ja olla läsnä vain kantamisen ajan. Kirkollisessa toimituksessa paikalla olevia seurakunnan työntekijöitä tai edellä kuvattuja muita kantajia ei lasketa kokoontumisrajoituksen piiriin.

 • Tarvittaessa voidaan sopia arkun kantamisesta hautaan seurakunnan puolesta siunauksen jälkeisenä arkipäivänä.

Muistotilaisuus

 • Seurakunnan tiloissa järjestettävissä muistotilaisuuksissa noudatetaan myös voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Seurakunnan tiloja ei vuokrata muistotilaisuuteen, johon olisi osallistumassa enemmän väkeä kuin siunaustilaisuudessa on osallistujia. Ennalta varatut isommat muistotilaisuudet muutetaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan. 

 • Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuteen.

 • Vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen
 • Kappelisalissa on suositeltavaa istua väljästi, noudattaen vähintään 2 metrin turvaväliä henkilöiden tai seurueiden välillä. Sisätiloissa käytetään pääsääntöisesti kasvomaskia.
 • Omaiset voivat niin halutessaan omilla välineillään videoida / striimata siunaustilaisuuden suljettuun ryhmään.

Vainajien näyttö

 • Näytöstä on sovittava etukäteen.
 • Näyttö tapahtuu 30 minuuttia ennen siunaus- / hautaustilaisuutta.
 • Näytössä enintään 2 omaista kerrallaan. Kaikilla oltava kasvomaski.
 • Koronaan kuollutta vainajaa ei voida näyttää.

Arkkuhautaus ja tuhkaus

 • Arkkuhautausta ei ole suositeltavaa siirtää epidemiatilanteen vuoksi, vainajakylmiöt ovat rajalliset. 
 • Suositeltavaa on toimittaa siunaaminen ennen vainajan tuhkausta. Uurnan hautaamisen määräaika on yksi vuosi. Epidemia tilanteen rauhoittuessa, voidaan uurnan hautaamisen yhteydessä pitää hartaushetki. Näin mahdollistetaan esimerkiksi omaisten saapuminen esimerkiksi toiselta paikkakunnalta tai ulkomailta uurnan hautaustilaisuuteen. Asiasta on sovittava erikseen.