Ohjeistus hautajaisiin poikkeusaikana 

Rovaniemen seurakunnassa noudatamme valtiovallan antamia määräyksiä ja kirkkomme piispojen antamaa ohjeistusta.

Sopeutamme toimintaamme tilanteen vaatimalla tavalla antamalla toimintaohjeet hautaan siunaamiseen, hautaukseen ja muistotilaisuuteen Rovaniemen seurakunnassa.

Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä.

Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.
Pienessä tilassa (esim. kappeli) väkimäärä voi jäädä alle 50 hengen rajan. Toimituksen jälkeen tai muutoin perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä.
Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia.

Hautaan siunaaminen

 • Vainajan näyttöjä ei suoriteta seurakunnan tiloissa.
 • Hautaan siunaaminen toteutetaan kyseisen tilan henkilömäärän mukaan
 • Suositeltavaa on istua väljästi, noudattaen vähintään 1 metrin turvaväliä.
 • Tarvittaessa voidaan sopia arkun kantamisesta hautaan seurakunnan puolesta siunauksen jälkeisenä arkipäivänä.
 • Vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen.
 • Omaiset voivat niin halutessaan omilla välineillään videoida / striimata siunaustilaisuuden.

Hautaus

 • Arkkuhautausta ei ole suositeltavaa siirtää epidemiatilanteen vuoksi, vainajakylmiöt ovat rajalliset
 • Suositeltavaa on toimittaa siunaaminen ennen vainajan tuhkausta, mutta tilanne on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen, joten omaisten niin toivoessa, voidaan tuhkaus suorittaa ennen siunaamista. Näin mahdollistetaan esimerkiksi omaisten saapuminen siunaustilaisuuteen myöhemmin epidemiatilanteen rauhoituttua (sen jälkeen, kun myös ulkomailta saapuminen mahdollista), uurnan hautaamisen määräaika on 1 vuosi.
 • Tarvittaessa voidaan sopia arkun kantamisesta hautaan seurakunnan puolesta siunauksen jälkeisenä arkipäivänä.

Muistotilaisuus

 • Omaisilla on mahdollisuus pitää muistotilaisuus myöhemmin epidemiatilanteen rauhoituttua.
 • Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuteen.

Toimintaohjeet astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan.

Ystävällisin terveisin,

Kirkkoherra Kari Yliräisänen 
Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen 
Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli