Uutislistaukseen

Rovaniemen seurakunnan tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä vuodelta 2023 oli 1.557.865,94 euroa. Talousarviossa vuodelle 2023 oli varauduttu 68.981 euron alijäämään. Vuonna 2022 tilikausi oli 1.075.016,19 alijäämäinen.

Tilikauden ylijäämän muodostumiseen vaikutti kirkollisverotulojen ennätyksellinen 16,5 % kasvu.

- Kasvua selittää vuoden 2023 alusta soteuudistuksen myötä tehdyt uudistukset verorakenteeseen ja toisaalta koko maan tasolla ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen kasvu, joka oli 5,4 prosenttia. Lisäksi vuonna 2023 tehtiin kertaluonteinen investointivarauksen purkaminen, jonka vaikutus tulokseen oli 793.831,42 euroa, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen arvioi.

Toimintakulut 

Toimintakulut kasvoivat 9,7 % 11.136 miljoonasta eurosta 12.220 miljoonaan euroon.

- Uutena toimintamuotona aloitettiin vainajien tuhkaaminen Tavivaaran krematoriossa. Ilman krematoriota toimintakulujen kustannusten nousu olisi ollut 8,8 prosenttia, Antti Jääskeläinen kommentoi.

Toimintakuluista suurin osa on henkilöstökuluja, jotka nousivat 9,9 % edellisvuotta suuremmiksi. Vuoden 2023 lopussa seurakunnassa työskenteli kaikkiaan 156 henkilöä. Henkilöstön määrä nousi edellisestä vuodesta seitsemällä henkilöllä.

Investoinnit

Investointimenot olivat 984.430 euroa (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2022). Investoinneista 369.000 euroa kohdistui IV-hautausmaan vanhan huoltorakennuksen purkamiseen ja uuden rakentamiseen.

Lainat

Pitkäaikaiset lainat vuoden 2023 lopussa olivat 5,833 miljoonaa euroa (6,417 miljoonaa euroa per 31.12.2022).

Keskeisiä tuloslaskelman lukuja

2023

2022

Toimintatuotot

  2 066 863

  2 138 078

Toimintakulut

12 220 754

11 136 438

Verotulot

12 067 763

10 357 463

Valtionrahoitus

  1 301 159

  1 257 240

Vuosikate

  2 206 991

  1 247 409

Poistot

  1 453 798

  2 362 000

Tilikauden yli-/alijäämä

  1 557 866

-1 075  016

Lisätietoja:

Antti Jääskeläinen
Antti Jääskeläinen
Hallintojohtaja

27.3.2024 10.36