Uutislistaukseen

Pääsiäisen tapahtumat Rovaniemellä - Easter Events in Rovaniemi

Pääsiäinen 2024 Rovaniemellä
Easter 2024 in Rovaniemi

Lasten pääsiäiskirkot / Children´s Easter services

21.3. klo 18 Rovaniemen kirkossa.
21.3. @18:00 in Rovaniemi church.

25.3. klo 10 Korkalovaaran kappelissa.
25.3. @10:00 in Korkalovaara chapel.

26.3. klo 9.15 ja klo 10.15 Viirinkankaan kappelissa.
26.3. @09:15 and 10:15 in Viirinkangas chapel.

26.3. klo 10 Rovaniemen kirkossa.
26.3. @10:00 Rovaniemi in church.

27.3. klo 10 Ounasrinteen kappelissa.
27.3. @10:00 in Ounasrinne chapel.

23.3. Laskeudu pääsiäiseen / Start Easter:

Pääsiäisvaellus klo 10-12 Rovaniemen kirkon kryptassa, sisäänkäynti sivuovesta Vapaudentien p-paikalta.
Easter Walk @10:00-12:00 in Rovaniemi church crypt, entrance from Vapaudentie sides parking lot.

Lapin Käsikellot & Lumitähdet kuoro -konsertti klo 17 Rovaniemen kirkossa.
Concert of Lapland Hand Bells and Snow Stars Choir @17:00 in Rovaniemi church.

24.3. Palmusunnuntai / Palm Sunday:

Messu klo 10 Rovaniemen kirkossa, myös suora lähetys seurakunnan Facebookissa, YouTubessa ja Virtuaalikirkossa. Pyhäkoulu lastenhuone Kvintissä. Kirkkokahvit kryptassa.
Mass @10:00 in Rovaniemi church, also live on parish Facebook, YouTube, Virtual Church. Church coffee is served in crypt.

Perhekirkot klo 11 Aapakirkossa ja klo 12 Viirin kappelissa.
Family masses @11:00 in Aapa church and @12:00 in Viiri chapel.

Messu ja kinkerit klo 13 Korkalovaaran kappelissa.
Mass and get-together @13:00 in Korkalovaara chapel.

Hiljaisen viikon hartaudet / Holy Weeks Services
Ma 25. ja ti 26. ja ke 27.3. klo 18 kirkossa / Mon 25th, Tue 26th, Wed 27th March @18:00

28.3. Kiirastorstai / Maundy Thursday:

Messu klo 15 Muurolan kappelissa.
Mass @15:00 in Muurola chapel.

Messu klo 17 Jouttikeron, Maijasen ja Sinettän kappeleissa.
Mass @17:00 in Jouttikero, Maijanen and Sinettä chapels.

Messu klo 18 Ounasrinteen ja Viirin kappeleissa.
Mass @18:00 in Ounasrinne and Viiri chapels.

Messu klo 19 Aapakirkon, Korkalovaaran, Meltauksen kappeleissa.
Mass @19:00 in Aapa church, Korkalovaara and Meltaus chapels.

Kiirastorstain messu klo 19 Rovaniemen kirkossa, myös suora lähetys seurakunnan Facebookissa, YouTubessa ja Virtuaalikirkossa.
Maundy Thursday Mass @19:00 in Rovaniemi church, also live on parish Facebook, YouTube, Virtual Church.

29.3. Pitkäperjantai / Good Friday:

Sanajumalanpalvelus klo 10 Rovaniemen kirkossa, myös suora lähetys seurakunnan Facebookissa, YouTubessa ja Virtuaalikirkossa.
Sunday service @10:00 in Rovaniemi church, also live on parish Facebook, YouTube, Virtual Church.

Sanajumalanpalvelus klo 10 Ounasrinteen kappelissa.
Sunday service @10:00 in Ounasrinne chapel.

Sanajumalanpalvelus klo 12 Viirin kappelissa.
Sunday service @12:00 in Viiri chapel.

Sanajumalanpalvelus klo 13 Korkalovaaran kappelissa.
Sunday service @13:00 in Korkalovaara chapel.

Sanajumalanpalvelus klo 15 Aapakirkossa.
Sunday service @15:00 in Aapa church.

Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 kirkossa
Service for Jesus’ Hour of death @15:00 in church

Pitkäperjantain viikkomessu klo 17:30 Rovaniemen kirkossa.
Good Friday Mass @17:30 in Rovaniemi church.

30.3. Hiljainen lauantai / Holy Saturday:

Pääsiäisyön messu klo 23 Rovaniemen kirkossa.
Ester Midnight Mass @23:00 in Rovaniemi church.

31.3. Pääsiäispäivä / Easter Day:

Pääsiäispäivän messu klo 10 Rovaniemen kirkossa, myös suora lähetys seurakunnan Facebookissa, YouTubessa ja Virtuaalikirkossa. Pyhäkoulu lastenhuone Kvintissä. Kirkkokahvit kryptassa.
Easter Day Mass @10:00 in Rovaniemi church, also live on parish Facebook, YouTube, Virtual Church. After mass coffee is served in crypt.

Messu klo 11 Sinetän kappelissa ja kirkkokahvit.
Mass @11:00 Sinettä chapel and after mass coffee is served.

Messu klo 12 Muurolan kappelissa.
Mass @12:00 in Muurola chapel.

Messu klo 13 Korkalovaaran ja Meltauksen kappelissa ja kirkkokahvit.
Mass @13:00 in Korkalovaara and Meltaus chapels. After mass coffee is served.

Messu klo 15 Ounasrinteen kappelissa.
Mass @15:00 in Ounasrinne chapel.

Tutustu myös näihin / Check also:

Messu 1.4. klo 11 Aapakirkossa.
Mass 1.4. @11:00 in Aapa church.

Sanajumalanpalvelus 1.4. klo 13 Jouttikeron kappelissa.
Sunday service 1.4. @13:00 in Jouttikero chapel.

Pääsiäispäivän Tuomasmessu 1.4. klo 18 Rovaniemen kirkossa, suora lähetys seurakunnan Facebookissa, YouTubessa ja Virtuaalikirkossa.
Easter Days St Thomas Mass 1.4. @18:00 in Rovaniemi church, also live on parish Facebook, YouTube, Virtual Church.

Osoitteita / Addresses: Rovaniemen kirkko / Rovaniemi Church, Yliopistonkatu 2. Korkalovaaran kappeli / Korkalovaara Chapel, Vaaranlammentie 3. Viirinkankaan siunauskappeli / Viirinkangas Chapel, Väylätie 50. Ounasrinteen kappeli / Ounasrinne Chapel, Saaruantie 3. Aapakirkko / Aapa Church, Aapatie 6. Viirin kappeli / Viiri Chapel, Kappelinpolku 6. Jouttikeron kappeli / Chapel, Hangasjärventie 24. Maijasen kappeli / Maijanen Chapel, Kittiläntie 8070. Meltauksen kappeli / Meltaus Chapel, Kittiläntie 15615. Muurolan kappeli / Muurola Chapel, Kirkkokumpu 1. Sinettän kappeli / Sinettä Chapel, Kittiläntie 2177.

Rovaniemen seurakunnan kanavia / Rovaniemi Parish on Social Media: Facebook, YouTube, Virtuaalikirkko

27.3.2024 10.55