Uutislistaukseen

TOIMINTA KOKOONTUMISRAJOITUSTEN AIKANA Rovaniemen seurakunnassa 7.12.2021 alkaen

TOIMINTA KOKOONTUMISRAJOITUSTEN AIKANA Rovaniemen seurakunnassa 7.12.2021-22.1.2022

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä päätti kieltää yli 20 henkilön yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset Rovaniemellä 30.11.2021 alkaen. Johtoryhmä totesi, että päätös on välttämätön epidemian leviämisen hillitsemisen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen sekä sairaalahoidon ylikuormittumisen estämiseksi. Päätös ei koske alle 16-vuotiaita.

Yritykset ja tapahtumanjärjestäjät voivat halutessaan ottaa käyttöön koronapassin, jolloin rajoitukset eivät kohdistu yrityksen toimintaan ja tapahtumiin. Sosiaali- ja terveysministeriön koronapassia koskevan ohjeen mukaan toiminnanharjoittaja ei voi edellyttää koronapassia työntekijöiltä. Rovaniemellä maskisuositus on edelleen voimassa entiseen tapaan. Kasvomaskia suositellaan käytettävän kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan eikä turvavälejä voida pitää. Lisätietoja: Häiriötilanteen johtoryhmä: Rovaniemi siirtyy leviämisalueeksi, yli 20 hengen yleisötilaisuudet kielletään vuoden loppuun

Yleisistä kokoontumisista ja julkisista kokouksista säädetään kokoontumislaissa. Tätä lakia ei sovelleta julkisyhteisöjen järjestämiin virallisiin tilaisuuksiin eikä uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluviin tilaisuuksiin, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Tästä syystä kokoontumisrajoitukset eivät juridisesti sido kirkon tilaisuuksia, jotka ovat julkista uskonnonharjoittamista. Kirkko ei voi myöskään käyttää koronapassia pääsyvaatimuksena tällaisiin tilaisuuksiin.

Tuomiokapitulin ohjeet uskonnonharjoitusta sisältäviin tilaisuuksiin 7.12.2021 – 22.1.2022

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa hiippakunnan kaikkia seurakuntia ajalle 7.12.2021 – 22.1.2022 seuraavasti: Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa AVIen mahdollisista kokoontumisrajoituksista huolimatta enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Mikäli seurakunnan alueella ei ole kokoontumisrajoituksia, 1/3-periaatetta ei sovelleta.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

*****

Tuomiokapitulin ohje on laadittu yhteistoiminnassa AVIen kanssa. Ohjeen linjaukset perustuvat kokoontumislain ja tartuntatautilain lisäksi suuriin kirkkotiloihin, joissa voi turvallisesti kokoontua kokoontumisrajoja suurempia henkilömääriä. Lisäksi on tunnistettu kirkon tärkeä rooli kansakunnan henkisen kestokyvyn ylläpitämisessä. Lapin AVI on hyväksynyt tuomiokapitulin ohjeen.

Rovaniemen seurakunnan valmiusryhmän päätöksen mukaisesti seurakunnassa toimitaan

7.12.2021-22.1.2022 kokoontumisrajoitusten aikana seuraavasti:

Henkilökuntaa ja muita toimijoita ei lasketa osallistujamääriin.

Kirkkosalit

Seurakuntasalit

Aapakirkko

20

20

Auttin kappeli

65

20

Helmikammari

20

Jouttikeron kappeli

40

15

Kirkko
Kirkon krypta

300
25

Korkalovaaran kappeli

70

30

Maijasen kappeli

20

5

Meltauksen kappeli

80

15

Muurolan kappeli

120

50

Ounasrinteen kappeli

35

20

Sinetän kappeli

40

20

Seurakuntakeskuksen juhlasali

40

Tavivaaran kappeli, iso sali

Tavivaaran kappeli, pieni sali

50

20

Viirin kappeli

40

40

Viirinkangas

45

Urkuparvet on varattu vain esiintyjien, muusikoiden ja viestinnän käyttöön kaikissa tilaisuuksissa.

Kirkossa voi viedä lapsia pyhäkouluun Lastentila-kvinttiin.

Kaikessa toiminnassa käytetään kasvomaskeja, huolehditaan käsihygieniasta ja ylläpidetään turvallisia välejä. Rovaniemen seurakunnan tiloissa on mahdollisuus käsien puhdistamiseen desinfiointiaineella. Tarjolla on maskeja niille, joilla oma maski on unohtunut.

Koronapassia ei voi käyttää 22.1.2022 asti.

Jumalanpalvelukset

· Ehtoollisen vietto on mahdollista turvavälejä noudattaen ja käsikontakteja välttäen.

· Työntekijät voivat pitää puheosuuksia ilman maskia, jos turvavälit ovat riittävät.

Hautaan siunaamiset, vihkimiset ja kasteet seurakunnan tiloissa

· Tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia 1/3 tilan kokonaiskapasiteetista yllä olevan taulukon mukaan.

· Tilaisuudet pyritään pitämään tavallista lyhyempinä.

Toimitukset kodeissa ja laitoksissa

· Kaste- ja vihkitoimitukset kodeissa ovat mahdollisia varovaisuutta noudattaen.

· Työntekijän tulee käyttää koko ajan maskia tai visiiriä.

· Tilaisuudet pyritään pitämään lyhyinä ja laulamista vähennetään.

· Seurakunnan toiveena on, että paikalla olevat aikuiset käyttäisivät maskia papin vierailun ajan.

· Papit ja kanttorit eivät toistaiseksi osallistu muistotilaisuuksiin tai muiden toimitusten kahvihetkiin.

· Laitosvierailut laitoksien ohjeistuksen mukaan.

Viikkotoiminta ja kerhot

· Kaiken ikäisten ryhmätoiminta on mahdollista, kun paikalla on osallistujia korkeintaan 1/3 tilan kokonaiskapasiteetista yllä olevan taulukon mukaan.

Kokoontumisrajoitus ei koske toimintaa, jossa kaikki osallistujat ovat alle 16-vuotiaita. Turvaväleistä, hygieniasta ja kasvomaskien käytöstä tulee huolehtia.

Neuvonta ja toimistot

· Pidetään normaalisti auki klo 9-15. Vierailijoille on tarjolla maskeja ja käsidesiä.

Päivystävä pappi

· Päivystävä pappi päivystää kirkossa arkisin (ma-pe) klo 10-13.

Tarjoilut

· Seurakuntatilaisuuksien tarjoiluista luovutaan. Tämä koskee myös ulkotilaisuuksia.

· Yhteisöruokailuja / keittopäiviä ei järjestetä, mutta ruokajakelutoiminta on mahdollista (keittolounas kotiin ja ruokapankki) turvallisuusohjeita noudattaen.

· Korkeintaan 20 henkilön vakiintuneet ryhmät voivat kokoontumisissaan järjestää kahvituksen tai joulupuuron, jos se on mahdollista toteuttaa voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaan. Henkilökuntaa ei lasketa osallistujamäärään.

· Päiväkerhoissa ja iltapäiväkerhoissa ruokaillaan tehostettua hygieniaa noudattaen. Perhekerhoissa ei ole tarjoilua.

Norvajärven leiri- ja kurssikeskus

· Alle 16-vuotiaiden leirejä voidaan pitää terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

· Enintään 30 osallistujan leirejä voidaan pitää terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

· Enintään 20 henkilön ryhmät voivat vierailla/kokoontua leirikeskuksessa terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

· Leirikeskuksessa voi olla kaksi enintään 20 henkilön ryhmää yhtä aikaa, jos ryhmät eivät ole kontaktissa keskenään.

3.12.2021 09.28